Bảo trì du thuyền, và nâng cấp

Chúng tôi đã tham gia vào một loạt các dự án thuyền cá nhân, lớn và đa dạng, bao gồm tất cả các khía cạnh sửa chữa, bảo dưỡng du thuyền và bảo trì du thuyền.

Cho dù bạn đang nâng cấp thiết bị, hay nâng cấp các gói thiết bị điện tử trên du thuyền của bạn để đăng ký hoặc trải qua một đợt tái trang bị hoàn chỉnh hãy gọi cho VMES

Chuẩn bị cho một hành trình dài hay liên tỉnh, hoặc đơn giản là di chuyển du thuyền của bạn, chúng tôi có rất nhiều chuyên môn để làm cho trải nghiệm của bạn tốt hơn.

Sử dụng đội ngũ của chúng tôi và một số nhà cung cấp do chúng tôi đề xuất các địa chỉ liên lạc đáng tin cậy, chúng tôi có thể thực hiện một loạt các dịch vụ, sửa chữa và cài đặt giúp cho chủ thuyền mọi việc thuận lợi và đơn giản hơn và có được kết quả mong muốn.